Festival terrein

Niet toegelaten op het festivalterrein

 • Camera’s en andere opname-apperatuur
 • Glas
 • Blik
 • Zelf meegebrachte drank
 • Huisdieren
 • Tagstiften
 • Spuitbussen (haarlak, verf,…)
 • Het is verboden open vuur te maken.

Mindervaliden:

 • Er is een kijkplatform aan de mainstage
 • Er is een mindervalideparking bij de camping, schuin tegenover de hoofdinkom
 • Er is een boulevard aan planché aangelegd van aan de straat tot in het midden van het terrein
 • Er is een oprijramp voor de 18” corner te bereiken
 • Er worden Speciale toiletten voorzien, zowel op de weide als op de camping.

Drugsbeleid:

 • Het parket wil een helder beleid omtrent drugs op o.a. festivals: drugbezit wordt niet getolereerd.
 • De politie zal,zoals de voorbije jaren, gerichte drugscontroles uitvoeren op o.a. toegangswegen, parking, campings en de ingang van de festivalweide.
 • Bezoekers krijgen de mogelijkheid om drugs anoniem te droppen in de daartoe voorziene depositboxen.

Alcoholbeleid:

 • Het is verboden om aan jongeren jonger dan 16 jaar alcohol te schenken van meer dan 0,5% vol, dus een pintje is geen optie.
 • Het is verboden om aan minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar sterke drank te schenken.
 • Zelf alcohol meebrengen naar het festivalterrein is ten strengste verboden.

Grensoverschrijdend gedrag:

 • Reggae Geel is een festival waar iedereen welkom is, ongeacht het geslacht, de taal, politieke overtuiging, raciale of etnische oorsprong, religie of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, handicap, beperking of leeftijd. Wij verwerpen elke vorm van fysiek of verbaal geweld, pesterijen en respectloos gedrag! Elke inbreuk hierop zal onmiddellijk doorgegeven worden aan de politie.

Onthaalpunt politie

De politie heeft een onthaalpunt op het festival. Dit is gelegen in de Malosewaver, in de nabijheid van de ingang van de camping. Hier kan men terecht voor:

 • Informatie
 • Terughalen van verloren voorwerpen (eerst langsgaan bij de ‘lost & found-stand’ van de organisatie)
 • Aangifte van gerechtelijke feiten (diefstal, …)

Het onthaal is geopend op zaterdag van 14 tot 22 uur en op zondag van 8 uur tot 14 uur.

Voor dingende politiehulp moet je het nummer 101 of het algemene nummer van politiezone 014 56 47 00 bellen. Voor brandweer en dringende medische hulp bel je het nummer 100.

Noodsituaties

In geval van nood zal de meeste recente informatie via Twitter en Facebook gecommuniceerd worden. Volg #reggaegeel.

Heb je nog vragen over het festival?

Contacteer ons via info@reggaegeel.com.