Funky Fund 2018

24 mei 2018

In 2014 stelde Reggae Geel voor de eerste maal een bedrag van € 25.000 beschikbaar aan projecten die Reggae in- en uitademen en aan sociaal artistieke projecten rond het thema ‘jongeren en muziek’. Intussen groeide dit Sociaal Fonds uit tot een vaste traditie. Ook in 2018 zal Funky Fun Productions VZW, de vereniging die Reggae Geel organiseert, weer een FUNKY FUND ter waarde van € 25.000 uitbesteden.

De organisatie van Reggae Geel wil hiermee benadrukken dat zij niet enkel een leuk muziekfestival wil organiseren, maar bovenal een maatschappelijke opdracht wil vervullen. Zo heeft Reggae Geel zicht steeds vooropgesteld kansen te geven aan mensen die het net iets moeilijker hebben. Dit wordt onder andere gerealiseerd door tientallen organisaties uit de socioculturele sector, de zorg, jeugdverenigingen en de vluchtelingenopvang taken en/of verantwoordelijkheden te geven binnen de werking van het festival. Deze verenigingen leveren ook de meer dan 2000 vrijwilligers die het festival draaiende houden en krijgen hiervoor een financiële vergoeding die hen in staat stelt om extra omkadering, activiteiten of projecten te voorzien. Op deze wijze hoopt Reggae Geel bij te dragen aan een betere, meer verdraagzame maatschappij en blijft Reggae Geel ook een festival voor en vooral van ons allen.

In 2014 besliste Reggae Geel echter dat het meer wilde doen. Niet alle organisaties, verenigingen of zorginstellingen kunnen immers aan de slag op Reggae Geel. De organisatie wenste dat deze verenigingen niet langer uit de boot zouden vallen en richtte daarom het ‘Funky Fund’ op. Hierdoor kunnen ook nationale en internationale organisaties die niet werkzaam zijn op Reggae Geel beroep doen op een financiële ondersteuning. Via het Funky Fund wordt een bedrag van € 25.000 verdeeld over minimaal 10 projecten met een maximum van € 2500 per project. 

Wie komt er in aanmerking voor ondersteuning?

Alle sociaal-artistieke projecten rond het thema ‘musical empowerment’ die kansen willen bieden aan jongeren, kansarmen, vluchtelingen of andere kwetsbare groepen. 

Het Funky Fund richt zich niet enkel op Belgische projecten. Projecten van over heel de wereld met lokaal, nationaal of internationaal karakter komen in aanmerking.

Overheden, commerciële bedrijven en politieke partijen komen NIET in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit het Funky Fund. 

Projecten kunnen worden ingediend via johan.tackx[at]reggaegeel.com vóór 17 juni 2018. Maximum 5 pagina’s.

Welke gegevens hebben wij nodig? 

 1. Organisatie die het project indient
  1. Naam + info over de organisatie. VZW/feitelijke vereniging?
  2. Verantwoordelijke / contactpersoon
  3. Doel, doelgroep en werking van de organisatie
 2. Het Project
  1. Omschrijving van het project, duur en beoogde resultaten van het project
  2. Financieel plan: totale budget, kosten vs. inkomsten, gevraagde steun
 3. Waarom aankloppen bij Reggae Geel.

De jury, samengesteld door de organisatie van Reggae Geel, zal een selectie maken van minimaal 10 projecten die in aanmerking komen voor financiële steun. Er wordt niet gecommuniceerd over de selectieprocedure noch de redenen van selectie of niet-selectie van individuele projecten. 

Alle geselecteerde projecten dienen tweemaandelijks, tot aan het einde van het project, verslag neer te leggen over het verloop van het project, zowel in woord als beeld.