ECO

Ecologisch verantwoord ondernemen is een belangrijke peiler binnen Reggae Geel. Lieselot Flour maakt er samen met haar team al een tiental jaren haar number one priority van om alles rond ECO in goede banen te leiden.

Wij praten dan ook met trots over de verwezenlijkingen en verbeteringen die we jaar na jaar bereiken.

KORTE INTRO:

 1. In 2018 hebben we de afvalberg met 25% kunnen verlagen ten opzichte van 2017, namelijk van 65 TON naar 49 TON !!!
 2. Het gebruik van PMD, glas en papier & karton verhoogt elk jaar terwijl het gewicht van restafval blijft dalen.
 3. Het ecoteam bestaat in totaal uit meer dan 130 mensen die verspreid over 3 dagen verscheidene taken uitvoeren. (sorteren, prikken en sensibiliseren)
 4. Ons festival werkt al 10 JAAR samen met de huidige ecoploegen en daar zijn we heel blij om! Dank aan centrum harmonie Geel, de Karateclub Goju uit Geel en Avalympics vzw voor hun jarenlange inzet en motivatie!

HOE RECYCLEREN & SENSIBILISEREN WE?

- We hebben 2 afval-inzamelpunten:

1. Op de camping, waar we:

 • aanmoedigen om PMD en restafval apart in te zamelen
 • in ruil voor dit engagement een affiche of een officiele Reggae Geel pet geven in diverse kleuren.
 • de verschillende sorteerzakken gratis uitdelen 

2. Op het festivalterrein met de reeds jarenlange samenwerking met de kringwinkel zuiderkempen Geel, waar we samen met hen:

 • aanmoedigen om bekers en PMD apart in te zamelen;
 • upcycling gadgets aanbieden (pennenzakken gemaakt van spandoeken, picknickdekens gemaakt van oude knuffels, zwembad overschotten, … ) om de recycling te stimuleren alsook de Reggae Geel petjes in verschillende kleuren;
 • uitleg geven over de passie van upcycling.

- Animatie en sensibilisering:

 1. Fost Plus en Reggae Geel werken al meerdere jaren samen om jaar na jaar creatieve, ludieke acties op te zetten om mensen aan te sporen de verschillende afvalstromen apart in te zamelen. Music for a bottle is een voorbeeld van Mobiel Muziektheater die inzet op het bewustzijn van de afvalberg op Reggae Geel.
 2. Onze ecoteams over het gehele festival proberen door eigen inzet en enthousiasme mensen aan te sporen ook zorg te dragen voor het milieu.

- Reiniging van de terreinen voor en na het festival in samenwerking met WEBU:

 1. Zwerfvuil in een straal van 4km rond het festival tegengaan door de straten en grachten onder handen te nemen voor en na de openingsuren van het festival;
 2. Een nachtelijke reiniging op vrijdagnacht op het festivalterrein zodat we terug met een propere lei kunnen beginnen op zaterdagmiddag;
 3. Een volledige reiniging van alle weides en grachten en straten rond het festival zodat de weides terug ingezet kunnen worden voor landbouwactiviteiten en de buurt zo weinig mogelijk heeft geleden.

HOE BEOORDELEN WE ONSZELF?

- ECO-scan:

Elk jaar wordt er een ECO-scan uitgevoerd waarbij rekening gehouden wordt met: energie, materiaalgebruik, duurzaamheid, toegankelijkheid, afvalberg, …

WAT DOEN WE NOG MEER?

- VERLICHTING:

De Podia en verlichtingspalen worden zoveel mogelijk voorzien van LED-lampen zowel op het festivalterrein als op campings, de parkings en de omliggende straten.

- DRINKWATER:

Wij voorzien op verschillende plaatsen gratis drinkwaterpunten voor de bezoekers.

- AFVALWATER:

Het afvalwater van de douches op de campings wordt opgevangen in reservoirs zodat het op de juiste manier verwerkt kan worden.

- DUURZAME MATERIALEN:

Er wordt zoveel mogelijk ingezet op het gebruik van duurzame materialen vanaf dag 1 van de opbouw van het festival.