Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden – festivaltickets

 • Festivaltickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.
 • Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 • Het is niet toegestaan om professionele foto-, film-, opname-apparatuur, dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het festivalterrein. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de organisatie.
 • Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
 • Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
 • Koop uw festivalticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw festivaltickets enkel bij de erkende webadressen.
 • De artiesten en de organisatoren van het festival en NMBS kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
 • Officiële verkoop van t-shirts en souvenirs geschiedt uitsluitend binnen het festivalterrein.
 • Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
 • De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013)
 • Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
 • Gezien het een evenement in openlucht betreft wijzen wij op specifieke risico’s waarvoor we alle verantwoordelijkheid afwijzen.
 • Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.
 • De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen op de campings, vermits zij niet de uitbaters zijn van de camping. Klachten over campings kunnen gericht worden aan de campingverantwoordelijke of aan een info-post medewerker.
 • Er worden tv-opnames gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat dat u wordt gefilmd. Bij betreding van het festival doet u afstand van uw portretrecht.
 • De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.
 • Het festival verwelkomt iedereen ongeacht kleur, afkomst, gender, geslacht, geaardheid of geloof. Elke vorm van disrespect tov een ander persoon zal strafrechtelijke gevolgen hebben.

 

Verkoopsvoorwaarden – campingtickets

 • Het campingticket geeft toegang tot het campingterrein vanaf Donderdag 18.00 uur (1 persoon), maar geeft geen toegang tot het festivalterrein.
 • Een campingticket is slechts geldig in combinatie met een festivalticket.
 • Campingtickets worden noch terugbetaald, noch omgeruild.
 • In geval van verlies of diefstal van het campingticket zal dit noch vervangen noch terugbetaald worden.
 • Het campingticket is het hele weekend geldig. Aparte dagtickets voor de camping zijn niet beschikbaar.
 • Worden niet toegelaten op de campings: auto’s, motor(fietsen), aanhangwagens, caravans, mobilhomes (uitz Camping Mobilhome) e.d. Met uitzondering van de campercamping waar caravans, mobilhomes en omgebouwde bestelwagens wel worden toegelaten.
 • Verboden zijn: huisdieren, open vuren, barbecues, gasinstallaties, glas, kaarsen, tapinstallaties, generatoren, muziekinstallaties, scherpe voorwerpen, wapens en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de organisatie.
 • Folders uitdelen of samplen op of rond de campings is niet toegelaten.
 • Het is niet toegestaan commerciële activiteiten op te zetten op de campings zonder toelating van de festivalorganisatie.
 • Het campingticket mag niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de festivalorganisatie.
 • Betreding van het campingterrein impliceert instemming met mogelijke aftasting.
 • Bij weigering wordt de toegang verboden.
 • Koop uw ticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop tickets enkel bij de erkende voorverkooppunten.
 • Toegang tot de campings kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.
 • De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval op de campings. Aansprakelijkheid van de festivalorganisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
 • De koper van het campingticket dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013)
 • Er worden tv-opnames gemaakt, de kans bestaat dat u gefilmd wordt. Bij betreding van de camping(s) doet u afstand van uw portretrecht.
 • Wildkamperen is verboden.
Reggae Geel instagramReggae Geel facebookReggae Geel twitterReggae Geel youtubeReggae Geel facebook

ontvang updates:
schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

ProximusCalrissiaStad GeelDVVStudio BrusselAlken-MaesCMCoca-ColaFairtradePayconiq

© 2024 REGGAE GEEL - VERKOOPSVOORWAARDEN - PRIVACY BELEID - WEBSITE BY KOLEKTIV & DONKEYCOMM